ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε  
 
  10 ΣΤΑΔΙΑ ΟΚΟΔΟΜΗΣ : 06/25/2019 12:25pm (UTC)
   
 

Α/Α   Βήμα Διάρκεια
1 Εκσκαφή Θεμελίων 1-3 εβδομάδες
2 Θεμελίωση Οικοδομής 15-30 ημέρες
3 Μπετά κάθε ορόφου 7-10 ημέρες
4 Τοιχοποία & μονώσεις 15-30 ημέρες
5 Υδραυλικά πλην κεντρικής θέρμανσης 2-3 εβδομάδες
6 Επιχρίσματα & κεντρική θέρμανση 20-30 ημέρες
7 Κουφώματα 1-2 εβδομάδες
8 Τοποθέτηση δαπέδων 3-4 εβδομάδες
9 Βάψιμο 20-30 ημέρες
10 Τελειώματα 2-3 εβδομάδες

 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Athens
  Advertisement
  computers

  www.domisi-mk.com
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΤΟΣ 5 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ..210 62 56 784 - ΦΑΧ..210 6256785 - ΚΙΝ..6932417731
  ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΝ. ΚΟΛΛΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12 Α ΤΗΛ..2102824306 - 210 28 17 001
  DeTech Τεχνικη Ε.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Ε - ΚΟΖΑΝΗΣ 32 Τ.Κ 13123 ΤΗΛ..2105050036 - ΦΑΧ..210 5050019 - ΚΙΝ.. 6945 18 22 03

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=