ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε  
 
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΑΔΕΙΑ : 06/25/2019 11:50am (UTC)
   
 

1.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι:

 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο)
 2. Δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών,
 3. Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο)
 4. Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη,
 5. Μελέτες θερμομόνωσης, ύδρευσης – αποχέτευσης,
 6. Μελέτη πυροπροστασίας και έγκριση της από την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται,
 7. Μελέτη καυσίμου (φυσικού ) αερίου, όπου απαιτείται,
 8. Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
 9. Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση) για κτίριο όγκου μεγαλύτερου των 800 κυβ.μετρ. συνολικά ή περισσότερων από ένα ορόφους,
 10. Μελέτη εγκαταστάσεων (όλες Μ/Η μελέτες ) για κτίριο επιφάνειας μεγαλύτερου των 300τ.μ. που περιλαμβάνονται στο Δ.Δόμησης (δηλ.δεν περιλαμβάνονται το υπόγειο και η πυλωτή) και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1300 κυβ.μετρ. ή περισσότερων των 3 ορόφων
 11. Υψόμετρο δήμου ή κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές,
 12. Έγκριση αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού,
 13. Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
 14. Βεβαίωση δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως,
 15. Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση,
 16. Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων,
 17. Απόδειξη προκατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα,
 18. Άδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους,
 19. Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με το σχετικό ξυλότυπο ή και με μελέτη αν χρειάζεται, η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς,
 20. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο),
 21. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη,
 22. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις συνδρομές μηχανικών.
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Athens
  Advertisement
  computers

  www.domisi-mk.com
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΤΟΣ 5 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ..210 62 56 784 - ΦΑΧ..210 6256785 - ΚΙΝ..6932417731
  ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΝ. ΚΟΛΛΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12 Α ΤΗΛ..2102824306 - 210 28 17 001
  DeTech Τεχνικη Ε.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Ε - ΚΟΖΑΝΗΣ 32 Τ.Κ 13123 ΤΗΛ..2105050036 - ΦΑΧ..210 5050019 - ΚΙΝ.. 6945 18 22 03

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=