ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε  
 
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 06/25/2019 12:16pm (UTC)
   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
 2. ΓΕΝΙΚΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 3. ΕΚΣΚΑΦΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ
 4. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 5. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ
 6. ΣΤΕΓΗ-ΣΚΕΠΗ
 7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
 8. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
 9. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
 10. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
 11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 12. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 13. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
 14. ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
 17. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 18. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
 19. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 20. ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Athens
  Advertisement
  computers

  www.domisi-mk.com
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΤΟΣ 5 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ..210 62 56 784 - ΦΑΧ..210 6256785 - ΚΙΝ..6932417731
  ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΝ. ΚΟΛΛΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12 Α ΤΗΛ..2102824306 - 210 28 17 001
  DeTech Τεχνικη Ε.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Ε - ΚΟΖΑΝΗΣ 32 Τ.Κ 13123 ΤΗΛ..2105050036 - ΦΑΧ..210 5050019 - ΚΙΝ.. 6945 18 22 03

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=